English

信息公告

信息公告

当前位置:首页  信息公告

2018年度秋季学期年终评优名单公示

发布者:汪正君发布时间:2019-01-04浏览次数:10


根据国际教育学院评先评优的有关规定,经老师推荐,结合个人平时表现及考试成绩,经国际教育学院讨论,确定2017-2018学年春季学期获奖学生名单如下:

一、优秀班干部(3人)

任雅惠、朱秀彬、莫巴

二、全勤奖(51人)

阿丝雅、陈慧玲、任雅惠、李嘉显、南成俊、金志元、金纹政、朴奎泰、裴宰胤、崔颂雅、李守真、张喜晶、朴娥、珍珠、金月、常来福、黎氏水仙、丽娜、西雅、丹达(缅甸)、赵材彬、马君、雅礼、伯巴、阿马杜、莫巴、张美英、苏可、阿达、尹昶植、朴珠银、玟琳卡、王苏可

DUTTA KUMAR DEBASIS

KAMAL SARA

MATLHAKU KAGO

GITONGA JACKLINE KINYA

BILAL AHMER

BAH KEBBA

KHAN KARAMAT

AHMED REBEKA

KHIN KYITUN

SOE KHIN THANDAR SOE

MAJAMBERE MARTIN

HLAING PYAEPHYO

KARORERO CHRISTOPHE

AL-HAMDANI RAMZI

ALI MAJID

SHAHZAD SALMAN

AJMAL MUHAMMAD ZEESHAN

ULLAH IRFAN

三、学习优秀奖(71人)

阿丝雅、陈慧玲、任雅惠、赵昶默、李钟协、金多恩、李嘉显、周秀炫、林俊奎、毛支明、南成俊、金大琥、金志元、金纹政、朴奎泰、裴宰胤、崔颂雅、朴娥、孫藝振、则天、高熙

、爱拉、江映月、沈达、马浩、康丽、黎氏水仙、王胤杰、珍珠、金月、常来福、苏比、金秀真、爱丽克丝、安海秀、丽娜、西雅、张珊、马美玲、丹达(缅甸)、阮玉芳红、赵材彬、张美英、申明马君、马思勇、金哈娜、金惠媛、苏可、伯巴、阿马杜、阿达、莫巴、尼可

AZIEZ ARIF TAUFIQ NURRACHMAN

SAHA MALLIKA

DUTTA KUMAR DEBASIS

ARTHUR BENEDICT

KHAN KARAMAT

KAMAL SARA

LE THI DIEU HANG

MATLHAKU KAGO

TOKY HOBIMALALA AINA NATOLOTRA ANDRIANONY

GOMEZ KAREN GISELLE

AFENYA MILLICENT SELASE

PHANTHAVONG VANSOUK

AHMED REBEKA

KHIN KYITUN

SOE KHIN THANDAR SOE

HLAING PYAEPHYO

ALHAMDANI RAMZI

四、文体积极分子(45人)

马浩、康丽、苏比、佳琳、杨诺、汉乐、安心悦、金星、梦得、路渊、夏然、李守真、张喜晶、金惠媛、朴珠銀、小星、哈米德、何婉、赵昶默、全映厚、阿丝雅、杜文澜、保罗、水晶、小娜、吴吉、爱敬、张珊、常来福

MAFIKA SITHEMBILE

BATSUKH NOMIN

UMIRZAKH BULBARAIM

IBRAGIMOVA LILIIA

VASQUEZ POZO FRANCISCO ERASMO

IANUSHAUSKAS STANISLAV

PAITIAN ELISA

YOTXAY INSAVANH

SHAH MUHAMMAD HAROON

MANZI PIDALATAN EYANA

ALI KISHWAR

IANUSHAUSKAS STANISLAV

ABBAS SHAH

GOMEZ KAREN GISELLE

NOGAIBAYEVA SHYRAILYM

TOKY HOBIMALALA AINA NATOLOTRA ANDRIANONY


版权所有?中南财经政法大学国际教育学院

地址:湖北省武汉市洪山区南湖南路1号 邮编:430074

Tel: Fax:E-mail:ies@znufe.edu.cn